Tržište rada FBiH: U junu 2020. evidentirano 18.512 korisnika novčane naknade

Prvo polugodište 2020. godine obilježile su velike promjene na tržištu rada u Federaciji BiH uzrokovane pandemijom korona virusa Sars CoV 2 tj. COVID-19.

Naime, završetkom prvog kvartala 2020. godine, usljed posljedica pandemije COVID-19. u Federaciji BiH prekinut je višegodišnji kontinuirani rast broja zaposlenih i smanjenja broja nezaposlenih.

Najveće pogoršanje se bilježi u aprilu 2020. godine, da bi se u maju i junu evidentirao blagi oporavak.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH u junu 2020. godine (518.105), prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, manji je u odnosu na prosjek 2019. godine (531.483) za 13.378 osoba, tj. 2,52%.

Broj nezaposlenih osoba na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji BiH je u junu 2020. godine (325.540) povećan za 11.970 osoba u odnosu na prosjek broja nezaposlenih iz 2019. godine (313.570) ili 3,82%.

U prvih šest mjeseci 2020. godine s evidencije službi za zapošljavanje u Federaciji BiH brisana je 56.071 osoba od kojih je zbog zaposlenja brisano 41.969 osoba.

Također, u istom periodu na evidenciju službi za zapošljavanje u Federaciji BiH prijavilo se 73.747 osoba, od kojih su se 53.263 osobe na evidenciju prijavile zbog prekida radnog odnosa. U odnosu na prosjek iz 2019. godine, drastično povećanje broja novoprijavljenih na evidenciju nezaposlenih evidentirano je u aprilu 2020. godine, i to čak za 125,94% i smanjenje broja odjavljenih s evidencije za 64,70%.

Znatno je smanjena i potražnja za radnom snagom, te je broj potreba za radnicima u junu 2020. godine u odnosu na prosjek iz 2019. godine smanjen za 41,03%.

U junu 2020. godine evidentirano je 18.512 korisnika novčane naknade što predstavlja skok od čak 72,43% u odnosu na prosjek iz 2019. godine.