U 2021. godini Agencija ZEDA nastavlja sa implementiranjem planiranim projekata

“Pred nama je nekoliko projekata, započetih u 2020. godini, koji će svoju implementaciju u punom obimu doživjeti ove godine”, kaže Senad Pašalić, direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA, govoreći o njihovim planovima i aktivnostima u 2021. godini.

“Prije svega to je projekat sufinansiran od Evropske unije kroz Program prekogranične saradnje IPA II između BiH, Hrvatske i Crne Gore, u kojem je Agencija ZEDA vodeći partner, a jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta, koji će se realizovati u ovoj godini je uspostava novog inkubatora, sa novih 35 prostora za start up firme i mlade ljude sklone IT tehnologijama, digitalizaciji, kreativnim djelatnostima, a ovim praktično najavljujem i naše aktivnosti upravo na polju digitalizacije, jer ćemo se i mi više orijentisati ka toj oblasti, obzirom da smo još od 2019. godine počeli saradnju sa njemačkim Društvom za tehničku pomoć, GIZ-om, upravo na polju digitalizacije”, navodi direktor Agencije ZEDA.

Drugi segment njihovog ovogodišnjeg rada, kako navode, odnosit će se na nastavak ranijih aktivnosti u okviru Poslovnog inkubatora i Tehnološkog parka u Zenici u kojem se očekuje uobičajena fluktuacija firmi, izlazak starih i ulazak novih firmi.

“Ovo i već pomenuti dodatni kapaciteti učinit će Grad Zenicu jedinom sredinom u BiH, koja će imati 80 prostora za inkubiranje novih biznisa, prije svega mladih ljudi, čime ćemo i dalje nastaviti poticati razvoj poduzetništva među njima”, naglašava Senad Pašalić, direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA.

Senad Pašalić

U tom pravcu djelovat će i nastavak aktivnosti na projektu, koji je orjentisan ka mladim inženjerima, koji imaju potrebu za dodatnom edukacijom specifičnih softvera.

“Pored toga imamo velike i ozbiljne namjere u kontekstu uspotave saradnje sa regionalnim predstavnicima određenih specijaliziranih softvera i osnivanja centra za edukaciju upravo sa tim ovlaštenim partnerima, kako bi u Zenicu donijeli što veći broj tih specifičnih softvera, koji su na fonu razvoja novih tehnologija, kao npr. CNC tehnologija, robotike i slično”, navodi direktor Agencije ZEDA, napominjući da će tokom ove godine zajedno sa Gradom Zenica učestvovati u realiziciji velikih projekta AGORA i ProglReg, koji će djelovati na planu urbanizacije gradova, što će se uklopiti u sve ono što je Grad Zenica počeo kroz projekat Zelenih gradova.

“Svi ovi projekti su na fonu politika Evropske unije za period 2021–2027., dakle onih oblasti, koje će se sufinansirati iz njihovih fondova i to je nešto što je veoma važno, jer bi nam upravo ti fondovi postali dostupni ukoliko steknemo kandidatski status u ovoj godini”, kaže Senad Pašalić, direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA.

 

Izvor: zenicainfo.ba