U martu počinje provođenje projekta “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak” u Zenici

U okviru projekta “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 63/03 i 9/09) na teritoriji Grada Zenica će se u periodu od 02.03. – 02.05.2022. godine, provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će na području Federacije Bosne i Hercegovine provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Iz Federalnog zavoda za statistiku mole građane za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Dodatne informacije mogu se dobiti od Federalnog zavoda za statistiku putem telefona broj: 033/407-019 ili e-maila: [email protected].