U novembru ove godine u BiH povećana industrijska proizvodnja za 1,7 posto

“Proizvodnja energije u novembru veća je za 6,6 posto u odnosu na oktobar, trajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 3,4 posto, kapitalnih proizvoda veća za 1,8 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 0,9 posto, a intermedijarnih proizvoda veća za 0,7 posto”, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U novembru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 12 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 0,3 posto, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 0,1 posto, energije za 2,9 posto, kao i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 9,6 posto.

“Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u novembru, u poređenju sa oktobrom u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom veća je za 7,4 posto, u prerađivačkoj industriji veća za 0,6 posto, dok je u vađenju ruda i kamena manja za 1,5 posto”, istaknuto je.

U novembru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi pad u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom od 0,3 posto, u prerađivačkoj industriji pad od 1,7 posto, a u vađenju ruda i kamena pad od 8,3 posto.