Usvojen rebalans budžeta za 2020. i privremeno finansiranje za 2021.

U Zenici danas zasjeda Gradsko vijeće, a dosad su vijećnici usvojili Prijedlog Izmjena i dopuna ovogdišnjeg budžeta Grada Zenice, koji je sada umanjen za 14% u odnosu na ranije planirani i iznosi 52.337.595 KM, a usvojen je i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenice za period od 01.01. do 31.03. 2021. godine u visini od 8.357.000 KM.

U prvom dijelu sjednice razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju stalnog kružnog toka od ulice Bistua Nova do spoja sa raskrsnicom M17, te Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za spajanje lokalne ceste Perin Han na raskrsnicu sa kružnim tokom na M17 sa malim urbanim tokom, kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni, nakon čega je uslijedila pauza.

 

Izvor: zenicainfo.ba