U Obdaništu Travnik obilježen Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci i tehnologiji

Unazad pet godina u svijetu se obilježava Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci i tehnologiji. Stoga, u JU za predškolski odgoj i obrazovanje – Obdanište Travnik ovim povodom je upriličena radionica za djecu i roditelje pod nazivom „I ja sam promijenila svijet!“.

Iako je u ovom uzrastu prisutna rodna ravnopravnost i mala djeca još nemaju razvijene stereotipe ili predrasude, stručno osoblje i menadžment Ustanove su smatrali da je potrebno obilježiti ovaj datum zbog razvijanja sistema vrijednosti koji bi trebao u kasnijoj školskoj i odrasloj dobi biti na čvrstim temeljima.

Voditeljica radionice Adela Dobrić je uz pomoć kolegica vodila radionicu u kojoj su učestvovala djeca i njihovi roditelji. Upoređujući jednakost među životinjama, biljaka i na kraju među dječacima i djevojčicama, djeca su spontano i bez predugog razmišljanja, ali i u čudu da uopće se može praviti razlika, zaključila da svi trebaju imati iste šanse i mogućnosti da napreduju, uče, bave se sportom, budu predsjednici/e… odnosno da svi imaju jednake potrebe.

„Obično u radu koristim grupni oblik rada, pa je tako bilo i ovaj put. Djeca su formirala grupe uz pomoć strategije atom, a zaim su im se pridružili njihovi roditeji. I kreativnost je počela prštati na sve strane.“

Svaka grupa je dobila svoju naučnicu čija dostignuća, želje i prepreke na koje je nailazila u svom životu, trebali da predstave jednim plakatom. Na njemu je trebala biti priča o izumiteljki ili naučnici predstavljena ilustrativno kako bi i druga djeca mogla „čitati“ i razumjeti čime se ona bavila. Na kraju, svaka grupa je prestavila svoju naučnicu za govornicom (strategijom koja djecu oslobađa straha od javnog govora i nastupa). Tako su zajedničkim snagama nastali plakati naučnice/izumiteljice/istraživačice zvijezda, stijena, insekata, električne  energije i računara.

“U našem vrtiću veliku pažnju, pored ostalog, poklanjamu partenerstvu za porodicom. Jedan od vidova partnerstva je i rad na zajedničkim zadacima koji doprinose sticanju znanja za odgoj i zajedničko življenje djece, odgajateljica i roditelja. Tu su međusobna upoznavanja što olakšava razumijevanje mnogih dječijih ponašanja, a roditelji su u prilici da kreiraju predškolski kurikulum. Djeca su izuzetno ponosna što su u prilici da svojim roditeljima pokažu onaj dio svog života koji roditelju nemaju priliku vidjeti, svog života u vrtiću sa prijateljicama i prijateljima i svojom odgajateljicom/učiteljicom.

Odgajateljicama radionice pružaju dodatnu satisfakciju – da potvrde sebe, da osvijetle svoj rad, da podižu vlastitu ljestvicu kvaliteta jer samo tada svi imaju korist od predškolskog odgoja i obrazovanja – cjelokupno društvo, lokalna zajednica i, što je najvažnije, djeca. Veliki je izazov raditi sa djecom pred „publikom“.

 

Izvor: travnik-grad.info