Ugovor o izvozu drvnih sortimenata

U Žepču je potpisan Sporazum o izvozu drvnih sortimenata kroz MZ Lovnica. Količina drvnih sortimenata je 15.000-20.000 m3 i treba se izvesti najdalje do 30. juna 2017. godine.

Predmet sporazuma je korištenje puteva i saniranje šteta na lokalnim putevima Pejića rijeka i Lovnička rijeka.

Sporazum je u ime Općine Žepče potpisao načelnik Mato Zovko, u ime MZ Lovnica Spomenko Vidović-predsjednik vijeća MZ Lovnica, a u ime JP  ŠPD ZDK, direktor Alija Hadžiabdić.