UNZE: Prvi radni dan za novog rektora

Na Univerzitetu u Zenici danas je prvi radni dan na dužnosti rektora za prof. dr. Jusufa Durakovića.

U razgovoru rektor Duraković je istakao, da za dalji razvoj ove visokoškolske ustanove vidi potrebnim izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, intenzivniju saradnju sa osnivačem, te pokušati vratiti povjerenje Grada Zenica, institucija, tužilaštva, sudstva i privrednih subjekata.

“U posljednjih nekoliko godina Univerzitet u Zenici je bio opterećen sudskim procesima tako da će trebati dosta vremena da se vrati izgubljeno povjerenje. Želim istaći da nisam zadovoljan nivoom naučno-istraživačkog rada”, kazao je rektor Duraković podsjetivši da je i pandemija učinila svoje zbog čega je neophodno prilagođavanje trenutnom stanju, ali i jačanje međunarodne saradnje.

Zakon o visokom obrazovanju ZDK potrebno je uskladiti sa okvirnim zakonom i precizirati neke stavke.

“U tom dokumentu definisat ćemo pitanje angažovanja spoljnih saradnika, te pitanje odlaska u penziju nastavnog osoblja. Budućnost UNZE vidim u jednoj dobroj saradnji sa osnivačem, a izmjenama pomenutog Zakona da stvorimo pretpostavke za jedan ozbiljniji razvoj i afirmaciju zeničkog univerziteta, kako u BiH tako i šire”, izjavio je prof. dr. Jusuf Duraković.

 

Izvor: zenicainfo.ba