Utvrđene cijene matičnih knjiga, izvoda, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP), donijela Odluku kojom je utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku), koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka matične knjige rođenih je 92,8441 KM, matične knjige državljana s Obrascem broj 2 j i Obrascem broj 2B je 92,8441 KM, a matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A košta 92,8441 KM, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Matične knjige vjenčanih i umrlih su po 92,8441 KM, a izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih po 0,4138 KM.

Izvodi iz matičnih knjiga namijenjenih za inostranstvo su 0,4138 KM (rođeni, vjenčani ili umrli), koliko iznosi i uvjerenje o državljanstvu. Cijena vjenčanog lista je 1,72 KM.

U sve cijene je uračunat PDV.

Matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list, po ovim cijenama, plaćaju općine i gradovi. Za realizaciju te odluke zadužen je FMUP.