Izjašnjenje Komisije za vrijednosne papire FBiH o mogućnosti provedbe dokapitalizacije JKP “Zenicatrans”

Na traženje Grada Zenica, u kontekstu predmeta „Zenicatrans“, želimo ukazati javnosti da je Gradska uprava Zenica pribavila odgovor Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine od 20. januara 2022. godine.

Na upit Gradske uprave o postojanju pravne mogućnosti provedbe dokapitalizacije JKP „Zenicatrans“ za iznos sredstava koje je Grad Zenica platio u okviru otplate kredita za kupovinu deset autobusa „Higer“ prema ugovoru iz 2012. godine, a na osnovu Odluke Skupštine tog društva od 17. maja 2017. godine, želimo upoznati javnost sa odgovorom Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao jedine ovlaštene institucije za primjenu i provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira.

U odgovoru, Komisija eksplicite ukazuje da Grad Zenica temeljem Ugovora o finansiranju nabavke deset autobusa „Higer“ stiče potraživanje prema društvu (JKP „Zenicatrans“), s obzirom da je prema odredbama Zakona o privrednim društvima (tada važećeg, a i novog Zakona o privrednim društvima) propisano da se plaćanje dionica ne može vršiti prebijanjem potraživanja prema dioničkom društvu, zbog čega Grad nije ni mogao na taj način steći dionice, odnosno povećati svoj udio u osnovnom kapitalu društva .

Također, u odgovoru je ukazano da nije bilo stvarnog unosa kapitala jer sredstva koje je društvo dobilo kreditom, društvo je dužno i vratiti i to sa kamatom.

Osim toga, Komisija je potcrtala činjenicu da je Skupština društva održana 17. maja 2017. godine donijela prvu i jedinu Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva kojom je predviđeno da se osnovni kapital društva povećava za iznos od 1.121.222,52 KM po osnovu zajedničke otplate dugoročnog kredita, kao i zaključak da se ovo povećanje osnovnog kapitala u korist Grada ne može izvršiti i da se nije moglo izvršiti konvertovanje u dionički kapital.

Radi potpunog informisanja javnosti, dostavljamo akt Komisije sa odgovorom.

Ovdje preuzmite akt.