VIK ZENICA: Pušten u rad najsavremeniji telemetrijski sistem za nadzor i upravljanje

Završena još jedna važna komponenta razvojnog projekta  ”Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Zenici (BIH II)”.

„Realizacijom ovog dijela projekta, Grad Zenica je dobio najsavremeniji sistem nadzora nad vodovodnom mrežem i vodnim objektima u skladu s najvišim EU standardima. Telekomunikacijska oprema koja je ugrađena u mjerna okna, rezervoare, pumpne stanice i na izvorištima, vršit će očitanje i elektronski prenos svih bitnih pokazatelja stanja u vodovodnom sistemu u realnom vremenu. Na taj način će biti moguće pratiti protoke, pritiske i količinu rezidualnog hlora u mreži. U okviru ovog projekta formirano je 48 mjernih zona, što će značajno olakšati lociranje svih nepravilnosti u sistemu te pravovremenog otklanjanja istih.U 2020. godini, gubici u sistemu kojim upravlja JP ”ViK” d.o.o. Zenica iznose 26 procenata, što je jedan od najboljih rezultata u BiH, a korištenjem mogućnosti novog sistema telemetrije i uspostavljenih mjernih zona, JP ”ViK” d.o.o. Zenica planira u narednom kratkoročnom periodu smanjiti gubitke ispod 20 procenata, što će biti izvanredan rezultat, ne samo u BiH nego i šire“, kaže Nedim Šečić, pomoćnik direktora za tehničke poslove u JP ViK d.o.o. Zenica.

Navedeno znači, da će na taj način biti obezbjeđene dodatne raspoložive količine pitke vode, što će omogućiti proširenje obuhvata vodosnabdijevanja na nekoliko prigradskih naselja. Novi sistem telemetrije će se nadzirati iz dva dispečerska centra od kojih će jedan biti instaliran u novoj upravnoj zgradi preduzeća, nakon njene izgradnje, dok je drugi već u funkciji i njime će se upravljati s rezervoara ”Zmajevac II” u kontinuitetu 24 sata dnevno. Pored sistema telemetrije, izgrađen je i novi sistem video nadzora, koji omogućava nadgledanje stanja na svim važnim objektima kojima upravlja JP ”ViK” d.o.o. Zenica, što će značajno doprinijeti njihovoj sigurnosti.

“Veoma bitan dio ovog projekta bila je i izgradnja automatskog sistema katodne zaštite na dva primarna čelična distributivna cjevovoda: Kruščica – rezervoar ”Zmajevac II”, dužine 21 km i Kasapovići – rezervoar ”Crkvice”, dužine 5 km.Oba cjevovoda su od izuzetne važnosti za grad Zenicu, a novoizgrađeni sistem će značajno doprinijeti njihovoj antikorozivnoj zaštiti, što će im produžiti vijek trajanja. Nadzor i upravljanje nad cjelokupnim sistemom katodne zaštite će se vršiti daljinskim putem. Pored svega navedenog, na glavnom gradskom rezervoaru ”Zmajevac II” je izgrađena i nova automatska hlorinatorska stanica, što će obezbijediti veću sigurnost i bolju kontrolu nad veoma važnom aktivnošću u procesu vodosnabdijevanja. Upravljanje i nadzor nad sistemom hlorisanja vode je također moguće vršiti daljinskim putem“, kaže Nedim Šečić, pomoćnik direktora za tehničke poslove u JP ViK d.o.o. Zenica.

Ukupna vrijednost svih realizovanih radova iznosi 1.170.000 eura, a uspješnom realizacijom ovog projekta, JP ”ViK” d.o.o. Zenica će se dodatno učvrstiti na vodećoj poziciji kao jedno od najboljih preduzeća komunalne privrede u BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba