Vlada ZDK-a daje 400.000 KM za Facebook i Twitter?

Zeničko-dobojski kanton se od 2015. do 2020. godine zadužio kod komercijalnih banaka za 104.087.000 KM, bez troškova kamata, izjavio je Mladen Simić, predsjednik zeničkog SDP-a, zamjenik predsjedavajućeg kantonalne Skupštine.

“Evidentno je da Vlada ZDK-a, kao i prethodni sazivi sa kadrovima SDA na čelu, vode Kanton u propast. Zapošljavaju stranačke kadrove koje onda građani finansiraju vraćajući pomenute kredite. Samo ovaj novi saziv je zaposlio od 2018. do danas 609 budžetskih korisnika, ne računajući javna preduzeća, direkcije, ustanove i zavode. Da će tako biti i u budućnosti, pokazuje plan za 2021, gdje planiraju novo zaduženje kod komercijalne banke od 32 miliona KM. Uz to, premijer planira potrošiti na Facebook i Twitter Vlade ZDK-a 400.000 KM u ovoj godini”, kazao je Simić.

Ističe da će aktuelna većina u Skupštini ostati zapamćena po tome što ne radi samo ono što “u suštini treba da radi, a to je donošenje zakona”.
“Imamo situacije da nekoliko zakona koji su u proceduri budu po žurnom postupku, a onda se skinu s dnevnog reda, ali i zakona koji se svjesno prolongiraju. Na sceni je klasičan nerad izražen kroz nesposobnost ministara, a bojim se da će dovesti ZDK u dužničko ropstvo”, rekao je Simić.
On je novinarima pokazao i odgovor na poslaničko pitanje, a tiče se visine kreditnog zaduženja Kantona po godinama.
U odgovoru koji je potpisao ministar finansija Josip Lovrić je objašnjeno da je “donošenjem budžeta ZDK-a i zakona o izvršavanju budžeta ZDK-a za navedene godine Skupština bila ta koja je odlučivala o kreditima Kantona, kao i o svrsi zaduženja (finansiranje budžetskog deficita), te o maksimalnim iznosima za svaku budžetsku godinu”.