Studenti nezadovoljni rezultatima konkursa za boračke stipendije Vlade ZDK

Nezadovoljstvo razultatima konkursa za boračke stipendije Vlade ZDK izrazila je neformalna grupa studenata Univerziteta u Zenici smatrajuće da su diskriminirani.

Naime izmijenjen zakonski propis o bezuslovnom prelasku na slijedeću akademsku godinu povećao je broj kandidata koji ispunjavaju uslove za boračku stipendiju, pa ih je skoro 700 ostale bez tog prava. U resornom ministarsvu ističu da iako je ove godine bio opredjeljen maksimalan i u Federaciji svakako najveći iznos sredstava za stipendije, izmjena Zakona, kao i prateća Uredba koja precizira kriterije su onemogućili da značaj broj studenata ostane bez boračke stipendije.

Grupa studenata iz cijelog ZDK formirana putem društvenih mreža smatra nepravednim da je njih oko 660 s konačne konkursne liste ostalo bez stipendija. Uslove je ispunjavalo 2.570 studenata, a stipendije je dobilo 2.033.

„Smatramo da su povrijeđena prava nas studenata i da smo diskriminirani u odnosu na te studente koji su prešli na slijedeću godinu bezuslovno, jer svi vrijedni studenti koji marljivo uče, a ispunjavaju uvjete treba da dobiju ovu stipendiju“, kaže Adis Čurić, apsolvent Ekonomskog fakulteta UNZE.

Adis Čurić, apsolvent Ekonomskog fakulteta UNZE

Prije je godinama bila praksa da iznos budžetskih sredstava opredjeljuje broj kandidata, pa je recimo prije desetak godina tek skoro polovina prijavljenih kandidata moglo ostvariti pravo na boračku stipendiju. Međutim u posljednjih pet, šest godina konstantno povećavamo taj transfer pa pravo na stipendiju stiču svi koji su ispunili uvjete i kriterije, ističe ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

„Ove godine mi smo u radnoj verziji budžeta planirali, kao i ranijih godina iznos približno dovoljan za broj kandidata koliko ih se prijavljivalo za stipendije prethodnih godina. Taj iznos bio je 2 miliona maraka. Nakon toga na zahtjev studenata dolazi od izmjene dijela Zakona o visokom obrazovanju o bezuslovnom prelasku na slijedeću godinu, što je značajno povećalo broj studenata koji su uputili zahtjev prema Ministarstvu za stipendije. Na kraju su oko 2.570 studenata ispunili uvjete, u odnosu na oko 2 250 koliko ih je bilo prošle godine“,  riječi su ministra Čolakovića.

Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja ZDK

Inače prema Uredbi za prvu godinu studija stipendija je 800 maraka, a za naredne 1.200. Neformalna grupa studenata nepravednim smatra upravo činjenicu da su bez stipendije ostali oni koji su svoje obaveze uprkos pandemiji ispunjavali u predviđenom roku. Svjesni mogućnosti da će biti više kandidata povećali smo transfer na 2 miliona i 300 hiljada maraka, ali treba uzeti u obzir i Uredbu o stipendiranju branilaca i njihovih porodica i kriterije da najviše bodova nosi broj mjeseci provedenih u ratu, zatim socijalna karta, pa onda uspjeh studenta, napominje ministar, te dodaje da su se vodili spiskovima koje su im dostavili prvostepeni organi, gradske i općinske resorne službe, koje su imale pune ruka posla oko formiranja spiskova.

„Iz tog razloga mi nismo imali manevarskog prostora da iznos od 2 miliona i 300 hiljada maraka rasporedimo racionalno, da svi koji su se prijavili i ispunjavaju uvjete dobiju stipendije“, kaže ministar.

S druge strane Čurić ističe da su njihovi očevi, borci Armije RBiH branili ovu državu svojim životima, a da oni, njihova djeca, studenti UNZE je danas brane svojim znananjem i obrazovanjem. „Zato pozivam sve vladajuće strukture da urade izmjene u konkursnoj proceduri i tako zadovolje interese svih studenata ravnopravno i na taj način pokažu da vjeruju u mlade i u obrazovanje“, riječi su Adisa Čurića, studenta Ekonomskog fakulteta u Zenici.

Ministar Čolaković kojem su se kao i medijima obratili nezadovoljni studenti i studentice koji su bez obzira na uspjeh i prosjek ocjena ostali bez stipendija naglašava da će imati priliku uskoro konkurisati na drugi konkurs za stipendije kantonalne Vlade.

„Kada Ministarstvo za boračka pitanja završi svoju kompletnu proceduru u drugostepenom postupku, nakon žalbenog postupka Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK će raspisati javni poziv za studente sa područja Zeničko-dobojskog kantona među kojima su i studenti iz reda boračke populacije, a za šta ja Vlada ZDK opredjelila dodatnih milion maraka“.

Dakle ove godine 3 miliona i 300 hiljada za stipendije od Vlade ZDK,  s tim da susjedni Srednjebosanki kanton za boračke stipendije opredjeljuje višestruko manje novca, a i Sarajevski znatno manje nego Zeničkodobojski kanton, zaključuje Čolaković. Zaključak je i da bi ovih 660 studenata i studentica ipak moglo steći pravo na stipendije Ministarstva obrazovanja.

 

Izvor: zenicainfo.ba