„Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ tema je okruglog stola održanog u Zenici

Sa oko 200 učesnika iz svih dijelova BiH u Zenici je danas prigodnim skupom obilježen 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Priređen je okrugli sto na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom-juče, danas, sutra“, kao i prezentacija konkretnih pokazatelja u ovoj oblasti od strane privrednih društava i predstavnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Federacije BiH.

Vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Federacije BiH, Ahmed Baljić je istakao, da je u tekućoj godini sredstvima Fonda zaposleno preko 1.000 osoba, a s druge strane zadržana je zaposlenost preko 2.600 lica.

“Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim društveno odgovornim kompanijama koje poštuju Zakon i upošljavaju osobe sa invaliditetom, ili ako to ne rade uplaćuju poseban doprinos”, rekao je Baljić.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH, Esad Delić je pozvao poslodavce da poštuju Zakon koji reguliše pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

“Cijenimo da svako privredno društvo može na 100 zaposlenih pronaći 4 pozicije sa ovu kategoriju stanovništva”, kazao je Delić.

Prema riječima organizatora, okrugli sto je bio još jedna prilika da se iznova jača javna svijest o potrebi daljeg poboljšanja položaja i prava osoba sa invaliditetom.

Izvor: zenicainfo.ba