ZDK: Smanjenje broja registrovanih udruženja

U Registru udruženja građana koje se vodi u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona, krajem 2018. godine bilo je upisano 1.461 udruženje.

Ovaj broj udruženja je u odnosu na 2016. i 2017. godinu manji za 171, odnosno 90 udruženja.

Smanjenje broja udruženja rezultat je činjenice da mnoga udruženja nisu postupila u skladu sa članom 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH, po kojem su dužna kantonalnom organu prijaviti svaku promjenu statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje, članova organa upravljanja i drugih promjena.

Ukupan broj brisanih udruženja iz Registra u 2018. godini je 186, dok je istovremeno podneseno 220 zahtjeva za upis promjena u Registar.

“Naš je cilj podizanje kvaliteta rada udruženja na viši nivo i u tom pogledu su usmjereni planovi za naredni period”, ukazao je resorni ministar, Nebojša Nikolić.
Pri tom podsjeća da su udruženja dužna redovno održavati izvještajno-izborne skupštine, a ukoliko se u dva ciklusa, odnosno dvije godine to ne desi, po automatizmu se brišu iz Registra.

Posmatrano po djelatnostima, najveći broj udruženja je iz oblasti sporta, 460, potom kulture i muzike, 335, dok su 152 iz boračko-invalidskog sektora.

Ukupna izdvajanja sredstava, uključujući 10 ministarstava i Ured premijera na iznosu su od oko 2 miliona i 200.000 maraka.

Osim sa kantonalnog nivoa i jedinice lokalne zajednice izdvajaju značajna sredstva za rad i ostvarivanje programskih ciljeva NVO.

Prema informaciji koju je Grad Zenica dostavio Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK, ukupno izdvajanje bilo je na iznosu od 589.394 KM.

 

Izvor: zenicainfo.ba