ZENICA: Na Trgu rudara uklonjen nelegalno izgrađeni objekat

Radnici preduzeća „Meta B“ iz Zavidovića, uz prisustvo predstavnika Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica i asistenciju policije, uklonili su bespravno izgrađeni objekat na lokalitetu Trg rudara.

„Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica u obavijesti od 11. juna ove godine najavila je pojačan nadzor u cilju sprečavanja nelegalne gradnje objekata, ali i provođenje zakonom predviđenih radnji. U tom kontekstu na lokalitetu Trg rudara uklonjen je nelegalno izgrađeni objekat. Nakon provedenog istražnog i inspekcijskog nadzora nad objektima, počet ćemo od Trga rudara, gdje smo rješenjima o uklanjanju donijeti rješenje korisnicima da uklone bespravno izgrađene objekte. Nakon toga su korisnici uklonili objekte, a za ove koji to nisu učinili bili smo prinuđeni da ih mi uklonimo“, kaže Aida Tanović, građevinska inspektorica u Službi za inspekcijske poslove Grada Zenica.

Objekat se u ovom slučaju uklanja o trošku vlasnika, jer to nije sam učinio, kaže Aida Tanović ističući da se na ovome neće stati.

„Imamo niz objekata u Gradu Zenica koji su bespravno izgrađeni, odnosno bez rješenja o urbanističkoj saglasnosti i rješenja odobrenju građenja. Svi oni i dalje imaju mogućnost da podnesu zahtjev za legalizaciju objekta, što je zakonom predviđeno“, kaže Aida Tanović.

U službi za inspekcijske poslove još jednom pozivaju sve građane Zenice da prilikom izvođenja građevinskih radova, izgradnje, dogradnje ili nadogradnje objekata, formiranju gradilišta i slično, vode računa da poštuju odredbe zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i odluke o komunalnom redu u kojima je propisano da se može pristupiti građenju samo uz pribavljeno odobrenje za građenje.

 

Izvor: zenicainfo.ba