Prodaja novih auta drastično pala u cijeloj Evropi

Kupovina odnosno registracija novih automobila u Evropi u najvećem je padu još od kraja 90-tih godina prošlog vijeka.

U Velikoj Britaniji je zabilježen pad od 44% u mjesecu martu ove godine. tj. prodaja u odnosu na mart 2019. je manja za 203.000 primjeraka.Slična situacija je i u ostalim evropskim zemljama a najizraženija je u Italiji gdje je prodaja pala za 85%.

U Francuskoj je zabilježen pad od 72% a u Španiji 69%.

Prema najavi JP Morgana, drugo tromjesečje ove godine biće još teže za autoindustriju. Svi evropski autoproizvođači su zaustavili proizvodnju do kraja aprila i predviđeni gubitak se procjenjuje na oko 66 milijardi dolara, odnosno 2.6 miliona auta.