Treneri KK “Perfekt” iz Zenice Šejma Dulaš i Nermin Bošnjak na polaganju prvih i većih majstorskih zvanja

Pomoćna trenerica Dulaš Šejma i glavni trener našeg Karate kluba “Perfekt” Zenica učestvuju na zimskom karate seminaru WKF Federalnog karate saveza.

Napominjemo činjenicu da je Karate savez BiH potpisao pristupnicu sa Olimpijskim komitetom BiH.
Naša Šejma Dulaš je kandidat za polaganje za MAJSTORSKO ZVANJE CRNI POJAS, gdje je ukupno prijavljeno 82 kandidata (tehnički i 1. dan).
Glavni trener kluba Bošnjak Nermin je prijavljen da produži licence GLAVNOG TRENERA KLUBA I ISPITIVAČKU LICENCU za 2021/22 godinu.
Pored navedenog trener Bošnjak Nermin je kandidat za polaganje za CRNI POJAS 5. DAN, gdje su prijavljena samo tri kandidata sa prostora Federacije BiH.
Bošnjak Nermin je majstor karatea CRNI POJAS 4. DAN od 2012. godine.
“Našim kandidatima želimo puno zdravlja i sreće i znanja, te da uspješno završe seminar u Sarajevu, te uspješno polože za prva i veća majstorska zvanja”, poručili su ih Kluba.