Urbana ekologija

Nakon 1961-a, ekologija, koja je stekla eksperimentalnu kvalifikaciju i postala analitička znanost, nastavila se razlikovati sinekologijom i autekologijom. 21. Ekologija je prihvaćena kao interdisciplinarna i multidisciplinarna znanost na granici stoljeća.

 

Ekologija, čiji je odnos s geografijom shvaćen fokusiranjem na ljudski faktor, ispitivana je u različitim pristupima. Nakon Rittera, koji je ispitivao odnos između krajolika i čovjeka, formirani su probabilistički, posibilistički, deterministički pristupi. U 1907-u, Goode je napravio koncept ljudske ekologije pozicioniranjem ljudskog faktora na prvo mjesto.

 

Barrows je bio temelj „teorije kulturne ekologije en koja je i danas vrijedna, s člankom„ Geografija kao ljudska ekologija ”. Prema tome, živi organizmi koji imaju društvenu strukturu i aktivnosti mijenjaju okolinu ili vlastita ponašanja i stavove prema svojim potrebama. Navodi se da čovjek stvara kulturni krajolik i ti se krajobrazi nazivaju ljudskim staništima. Zbog kulturnih razlika ova se situacija promatra u geografiji i uključuje interakcije između čovjeka i prirode.

 

Područje naseljavanja ljudi, koje je određeno kao stanište, su gradovi koji utječu na formiranje kulture, pokrivaju ga i njeguju. Ekološki učinci su očigledni u gradu koji je najveći ljudski ekosustav u području utjecaja. Prirodni okoliš, ljudi i njihova djela čine gradove i čine ih organizacijom koja uključuje kulturne i društvene aktivnosti.