FBIH: Inicijative za ujednačavanje porodiljskih naknada

Na prelazu iz 2021. u Novu 2022. godinu, u Federaciji BIH aktuelizirano je pitanje visine odnosno ujednačavanja porodiljskih naknada. Visina ovih naknada proteklih godina uređena je kantonalnim prospisima i bila je neujednačena u zavisnosti od finansijskih mogućnosti svakog od kantona pojedinačno.

Kanton Sarajevo je krajem decembra 2021. godine zakonskim izmjenama iznos naknada precizirao na 1.000 maraka mjesečno.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić uputio je predsjedavajućima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, inicijativu da po hitnom postupku na dnevni red sjednica domova stave usvajanje prijedloga zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, koji je Federalna vlada utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila početkom decembra.

Taj akt uređuje prava i zaštitu porodica i djece, a s obzirom na transfer kantonima koji je planiran u prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu, ovo je ujedno i prilika da se na jednoobrazan način riješi pitanje isplata naknada porodiljama u cijeloj Federaciji BiH. Naime, uz transfer od 200 miliona KM koliko je za kantone planirano u predloženom ovogodišnjem federalnom budžetu i usvajanje pomenutog zakona koji osigurava jednaku minimalnu pomoć nezaposlenim porodiljama u visini od 30 posto prosječne neto plaće u FBiH, daje se mogućnost svim kantonima u FBiH da porodiljama osiguraju i mjesečne naknade od po 1.000 KM, kako je to zakonskim izmjenama donesenim s krajem decembra 2021. godine predviđeno i u Kantonu Sarajevo, navadeno je u saopćenju.

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije BiH u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dostavio je u parlamentarnu proceduru 12 amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH. S ovih 12 amandmana SDPBiH želi svim porodiljama, i zaposlenim i nezaposlenim bez obzira na primanja, omogućiti porodiljsku naknadu u iznosu u visini prosječne plaće u FBiH, odnosno oko 1.000 KM mjesečno – saopćeno je iz te stranke. Također, amandmanima se i povećava prag primanja po članu domaćinstva koji je uvjet za dječiji dodatak tako da će više porodica imati priliku ostvariti ovo pravo. Dodaje se da teret finansiranja porodiljskih naknada amandmanima SDP-a u potpunosti postaje obaveza Federacije BiH, a ne kako je predloženo zakonom da sav teret bude na kantonima.

 

Izvor: zenicainfo.ba