Isplata julskih penzija u četvrtak 5. avgusta uz jednokratni dodatak

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec juli će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u četvrtak 5. avgusta 2021. godine. 

Po osnovu Uredbe Vlade Federacije BiH o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u FBIH, svim korisnicima penzije Federalnog zavoda MIO/PIO koji su rezidenti Bosne i Hercegovine, uz julsku penziju će biti isplaćen i jednokratni novčani iznos.

Novčani iznos isplaćuje se samo korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja ove uredbe na snagu. Iznos od 120 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji ostvaruju pravo do visine zajamčene penzije i zajamčenu penziju (478,91 KM), a iznos od 100 KM korisnicima penzija koji ostvaruju pravo preko visine zajamčene penzije. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zajamčena 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM. Penziju za mjesec juli će primiti 425.962 korisnika, dok je pravo na jednokratni novčani iznos ostvarilo 363.310 penzionera. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mjesec juli, iznose oko 233 miliona KM.

 

Izvor: zenicainfo.ba