Obavijest sanitarne inspekcije Grada Zenica – Praćenje koronavirusa

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje koronavirusa, a u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom donio je Naredbu broj 11-33-1335-4/20 kojom se nalaže pooštravanje nadzora nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi.  

Shodno donesenoj Naredbi obavještavamo da se u svim javnim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama (obdaništa,osnovne,srednje,više i visoke škole), trgovačkim centrima, trgovačkim i ugostiteljskim objektima, objektima i sredstvima javnog prevoza, objektima zdravstvenih ustanova uključujući javni i privatni sektor, objektima i mjestima za javna okupljanja gdje je frekvencija ljudi povećana i ostalim objektima privrednih društava (radnim prostorijama, na radnim površinama, sredstvima rada i dr.) drugih pravnih i fizičkih lica gdje boravi veći broj ljudi vrši obavezno sprovođenje sanitarno-higijenskih mjera:

1.      pojačan  režim opće i lične higijene, provjetravanje prostorija,

2.      kvalitetno vršenje tekuće i završne dezinfekcije svih prostorija, posebno sanitarnih prostorija, gazećih površina, radnih površina, opreme i uređaja,

3.      distribuciju krutih otpadaka vršiti isključivo preko higijenske kante za otpatke sa poklopcem i pedalom,

4.      obezbijediti dovoljnu količinu sredstava za ličnu higijenu (tečni sapuni) i dezinfekcionih sredstava i iste pokazati prilikom kontrole.

Članom 10. i 23. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05) propisano je obavezno provođenje preventivne dezinfekcije kao opće mjere za sprečavanje pojave zaraznih bolesti.

Obaveznu preventivnu dezinfekciju vršiti sa sredstvima čija je efikasnost utvrđena i na način kojim se postiže uspješno sprečavanje pojave nastanka zaraznih bolesti.

Obavijest možete preuzeti ovdje.