Šta donosi novi Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH?

Uskoro bi trebao stupiti na snagu novi Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH koji će, između ostalog, podrazumijevati veće kazne za saobraćajne prekršaje.

Ovaj Zakon do sada je izmijenjen nekoliko puta a nove izmjene tiču se regulisanja pravila vožnje bicikla na putevima, izmjene stava o korištenju sigurnosnog pojasa, kao i povećanja kazni za najteže prekršaje u saobraćaju poput vožnje u alkoholiziranom stanju. „Do sada su te kazne iznosile od 400 do 1000 konvertibilnih maraka a sada je minimalna kazna za ovu vrstu prekršaja 1000 maraka. Smatram da je to adekvatna kazna ali postavlja se pitanje naplate tih novčanih kazni. Mišljenja sam da je trebalo razmisliti da oni najteži prekršaji budu kažnjeni kaznom zatvora a da tzv.“ponavljači“ saobraćajnih prekršaja budu kažnjeni oduzimanjem motornog vozila kao sredstvo izvršenja prekršaja i na takav način bi mi adekvatno odgovorili tj. zaustavili ponavljanje ovih saobraćajnih prekršaja“, kazao nam je Adis Imamović, stalni sudski vještak saobraćajne struke.

Prema novom Nacrtu Zakona predviđeno je da ukoliko se desi saobraćajna nesreća sa manjom materijalnom štetom stranke imaju po Zakonu mogućnost popunjavanja evropskog obrasca o nesreći ali, ukoliko se neka od oštećenih strana ne slaže s tim i želi da ovlaštena službena osoba sačini izvještaj onda snosi i troškove uviđaja, ističe Imamović. Kada je u pitanju rad autoškole predviđena je i mogućnost da se na zahtjev klijenta ugradi kamera u vozilo kao i prilikom teoretskog polaganja vozačkog ispita. Prijedlogom je predviđeno i da rok važenja prve vozačke dozvole bude dvije godine, dok je ranije bilo deset godina. Policijski službenici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona redovno provode kako preventivne tako i represivne mjere. „Nastojimo da utičemo na svijest građana te da im ukažemo o značaju i važnosti poštivanja svih saobraćajnih propisa kako bi čuvali sebe ali i druge učesnike u saobraćaju“, dodao je na kraju razgovora Adis Imamović, stalni sudski vještak saobraćajne struke.

 

Izvor: zenicainfo.ba