STRUČNJACI OBJAŠNJAVAJU: Evo kako da zaštitite djecu od korona virusa

Korona virus je novi virus i još uvijek ne znamo dovoljno o tome kako utiče na djecu ili trudnice, ali znamo da je moguće da se ljudi bilo koje dobi zaraze.

Do sada, međutim, nisu zabilježeni smrtni ishodi djece koji su u vezi sa novim korona virusom.

 

Virus je smrtonosan u rijetkim slučajevima, zasad uglavnom među starijim osobama sa postojećim medicinskim stanjima odnosno hroničnim bolestima.

 

Kako reagovati ako član porodice pokazuje simptome?

 

Potražite medicinsku pomoć ako Vi ili Vaše dijete imate temperaturu, kašalj ili otežano disanje. Recite svom ljekaru ako ste putovali u područje gdje je prijavljen novi korona virus ili ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko je putovao u neko od tih područja i ima respiratorne simptome.

 

Mogu li trudnice prenijeti novi koronavirus na nerođenu djecu?

U ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi utvrdili da li se virus prenosi sa majke na bebu tokom trudnoće kao i potencijalni uticaj na bebu. Ovo se trenutno istražuje. Trudnice bi trebalo da se pridržavaju odgovarajućih mjera opreza da bi se zaštitile od izloženosti virusu i u što kraćem roku da potraže medicinsku pomoć ako imaju simptome poput temperature, kašlja ili otežanog disanja.

 

Da li je bezbjedno da majka doji ako je zaražena novim korona virusom?

 

Sve majke u pogođenim i rizičnim područjima, sa simptomima povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja, trebalo bi da u što kraćem roku potraže medicinsku pomoć i slijede preporuke medicinskih radnika.

 

S obzirom na benefite dojenja i beznačajnu ulogu majčinog mlijeka u prenošenju drugih respiratornih virusa, majka bi trebalo da nastavi sa dojenjem.

 

Međutim, treba preduzeti mjere opreza jer postoji rizik od prenošenja s majke na novorođenče putem respiratornih kapljica i direktnog kontakta, kao i indirektno preko kontaminiranih površina. Nosite masku tokom hranjenja djeteta, perite ruke prije i nakon hranjenja i očistite odnosno dezinfikujte kontaminirane površine.

 

Ako je majka bolesna, treba je ohrabriti da izmuza mlijeko i daje ga djetetu čistom  kašičicom/flašicom – uz adekvatnu primjenu mjera prevencije infekcije.